Avaleht » Laenud » Väikelaenud

Väikelaenud

Väikelaenud on ühed paljudest laenuliikidest, mida sõltuvalt pakkujast nimetatakse ka teiste nimedega. Sisu on neil suures plaanis aga sama. Kuid niipalju, kui on väikelaenu pakkujaid, on ka erinevaid laenutingimusi. Üldiselt iseloomustab aga neid kõiki laenu saamise kiirus ja tagatise nõude puudumine, kuid tagatisega laenudest kõrgem intress ja lühem laenu tagasi maksmise periood ning väiksem maksimaalne laenusumma. Siit saat ülevaate parimatest väikelaenu pakkujatest ning kirjutame ka pikemalt väikelaenudest.

väikelaenud

Soodsaim Väikelaen 2024

✅ Laen 1000 kuni 25 000 € ✅ Intress 5,90% - 15,90% aastas ✅ Väge kiire laenuotsus

10.0

✅ Laen 100 - 5 000 € ✅ Intress 24,00% - 31,99% aastas ✅ Paindlikud tingimused

9.0

✅ Laen 300 kuni 25 000 € ✅ Intress 7,90% - 17,90% aastas ✅ Usadusväärne ning mugav

8.8

✅ Laen 100 - 5 000 € ✅ Intress 24,00% - 31,99% aastas ✅ Kohene vastus laenutaotlusele 

8.5

✅ Laen 500 kuni 25 000 € ✅ Intress alates 8,9% aastas ✅ Tingimused laenu saamiseks on üpriski head

8.5

✅ Laen kuni 5 000 € ✅ Intress 18% aastas ✅ Võimalik laenata kui ka kasutada investeeringuteks

8.5

✅ Laen 100 kuni 10 000 € ✅ Intress 19,69 - 45,87 % aastas ✅ Usaldusväärne Eesti pank

8.5

Kuidas aga laenupakkujate rohkuse juures leida enda jaoks soodsaim väikelaen? Kas sellist asja nagu soodne väikelaen on üldse olemas?

Kõik selle, ja rohkemgi veel võtame allolevalt pikemalt käsitlusele. Muuhulgas saad sa ka teada, kas väikelaenud maksehäirega on võimalikud, milline on soodsaim ja kas väikelaen ettevõttele on ka turul pakkuda. Samuti leiab meie lehelt, kes on parimad kiirlaenu pakkujad ning autolaenu pakkujad.

Mille poolest erineb väikelaen teistest laenudest?

Väikelaen, kiirlaen, tagatislaen, tarbimislaen… Inimesele, kellel on hetkel vajadus lihtsalt täiendava lisaraha järele, võib tunduda, et miks kõik need erinevad laenuliigid. Soov on ju lihtsalt saada soodsaim, mis parasjagu pakkumises on.

Tegelikult on neil kõigil väike erinevus, mida teades saad leida endale käesoleval hetkel kõige sobivaima ja soodsama.

Väikelaen vs kiirlaen

Tavatarbija tihtipeale neil kahel laenuliigil vahet ei teegi. Samas laenutingimuste vaatenurgast on neil selge vahe siiski olemas.

 • Kiirlaenu laenusummad on üsna väikesed jäädes sageli maksimaalselt paari tuhande euro piiridesse. Väikelaenude puhul on sul võimalus saada aga märksa kõrgemat summat, ka siis, kui sul puudub tagatis.
 • Nagu nimigi ütleb, kiirlaen on kiire laenu võimalus. Kuid sama kiirelt tuleb see ka tagasi maksta. Mõningal juhul tuleb võetud laen tagastada juba 30 päeva jooksul. Väikelaenu tagasimakseperiood on tublisti pikem. Sõltuvalt väikelaenu pakkuja tingimustest võib see ulatuda ka mitme aastani. Samuti mängib siin rolli laenusumma suurus. Suurema laenusumma võtmisel on võimalus pikemale makseperioodile.
 • Kiirlaenu intress on kõrgem. Vaid vahel harva, kui kiirlaenu pakkuja teeb erikampaaniaid ja soodustusi uutele laenuvõtjatele, on kiirlaenu tingimused soodsamad kui väikelaen pakkuda saab. Tavatingimustel on see laen soodne, võrreldes kiirlaenuga. Seda tänu suuremale laenusummale ja pikemale laenuperioodile.

Väikelaen vs. tagatisega laen

 • Tagatisega laenud on tavaliselt märgatavalt soodsamatel tingimustel võetavad, kui väikelaenud. Nii võivad näiteks väikelaenu intressid olla suisa 2 korda kõrgemad, kui seda on tagatisega laenu puhul. Põhjus muidugi selles, et erinevalt tagatisega laenust ei ole väikelaen tagatiseta laenuandjale nii ohutu raha laenamise viis. Kui peaks tekkima laenusaajal makseraskused, saab erinevalt väikelaenust tagatisega laenu puhul võlgnevusi katta tagatiseks oleva vara müügiga.
 • Väikelaenu kasuks räägib aga see, et hoolimata tagatise puudumisest on sul siiski võimalus lisarahale soodsamatele tingimustele, kui seda oleks kiirlaenu võttes.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tavatingimustes on kõige kulukam kiirlaen, kõige soodsam laen aga tagatisega laen. Ja see laen jääb nende kahe vahele.

Mis on väikelaenud ja millised on nende tingimused?

Väikelaen, mida vahel nimetatakse ka tarbimislaenuks, on tagatiseta laenu liik. Kui su sooviks on saada laen, mis ei küündi kümnetesse tuhandetesse eurodesse, on tarbimislaen just sinu jaoks.

Kui võrrelda kiirlaenu ja väikelaenu, on soodsam variant teine. Tagatisega laenu võrdluses jääb väikelaen oma nö. kalliduselt aga alla, kuid on sellest mõnevõrra paindlikum.

Millised on väikelaenu tingimused?

Nii nagu on reguleeritud väikelaenud eraisikutelt võttes omavaheliste kokkulepetega, on loomulikult seadnud mitmeid tingimusi ka pangad ja teised väikelaenu pakkujad.

Nagu arvata võib, on igal laenuandjal kirjas omad täpsed reeglid. Kahte täiesti ühesugustel tingimustel laenu pakkuvat ettevõtet on raske, kui mitte öelda võimatu, leida. Oleme allolevalt püüdnud aga kokku koguda ja välja tuua enam levinud tingimused.

Levinuimad tingimused

· Kui vanalt saab väikelaenu?

Kindlasti ei ole võimalik sul laenu taotleda, kui sa oled noorem, kui 18 aastat. Mitmed laenuandjad on seadnud vanuse alampiiri aga veelgi kõrgemale. Mõnel juhul võib selleks olla koguni 22 aastat.

Üle tasub vaadata ka lubatud maksimaalne vanuse määr. Tavaliselt seda tingimustesse kirja pandud ei ole, kuid mõningal ettevõttel võib see siiski reeglitega paigas olla.

· Elukoht

Väikelaenu saamise eelduseks on tavaliselt see, et sa oled Eesti Vabariigi kodanik või omad alalist elukohta Eestis. Mõni laenuandja soovib suisa kinnitust selle kohta, küsides selle tõestamiseks sinult kommunaalarve näitamist.

· Väikelaenu võtmine ja sissetuleku vajalikkus

Üks tõenäolisemalt esimesi ja kõige olulisemaid tingimusi laenu saamiseks on regulaarse sissetuleku olemasolu. Üldiselt piisab sellest, kui suudad tõestada oma sissetulekute regulaarsuse vähemalt viimase 6 kuu jooksul. See on ka põhjuseks, miks tarbimislaen konto väljavõtteta üldiselt võimalik ei ole.

· Väikelaen konto väljavõtteta

Väikelaen konto väljavõtteta on vaid neil harvadel juhtudel, kui laenuandja on valmis sissetulekute olemasolu tõestamisel arvesse võtma ka vaid palgatõendi.

· Tagatiseta väikelaen

Väikelaenude soovi korral ei nõuta sinult tavaliselt tagatise olemasolu. See on ka põhjuseks, miks nende intressid on suuremad, kui need on tagatisega laenude korral. Laenuandjal lihtsalt puudub lisaks sissetulekutele täiendav garantii.

· Kui suur on intress?

Väikelaenu intressi aastased määrad on erinevatele teenusepakkujatel eri suurusega. Samas tasub silmas pidada, et sa ei keskenduks laenuandja valiku tegemise ainult intressi suurusele. Uuri kindlasti ka muid kõrvalkulusid, et välja selgitada laenu kogukulu. Lisaks intressidele laenu põhiosalt käivad sellega kaasas veel mitmed erinevad tasud, muuhulgas kuuhaldustasud, lepingutasud jms.

Kõik laenuga kaasnevad kulud on väljendatud lühendiga KKM ehk krediidi kulukuse määr. See number annab sulle infot kõigi laenuga kaasnevate kulude suurusest näidatuna protsendina aastase perioodi peale.

· Väikelaenud maksehäirega

Ükski Eestis kehtivaid regulatsioone ja seadusi järgiv ametlik väikelaenu pakkuja ei saa sulle öelda, et laen maksehäirete korral on võimalik. Samuti ei tohi sul laenu saamiseks olla muid krediidiprobleeme.

See ei ole kellegi kiusamiseks sedasi seatud. Ühelt poolt annab see veidi täiendavat kindlustunnet laenuandjale, et sinule väljastatud laen saab korrektselt vastavalt lepingule seatud maksegraafikule tagastatud.

Teisest küljest on see aga kaitseks sinule. Vahel tõesti võib tunduda, et uus laen maksehäire korral ei ole sulle võimatu tasuda. Mõnel juhul see võib nii isegi olla, kui tead, et õige pea on sul lisaraha kindlasti tulemas. Tavaliselt see nii aga ei ole. Ja kui liiga kergekäeliselt laenu võtta juba olemasolevate makseraskuste ajal, kipuvad laenukohustused kuhjuma ja sinu rahaline seis muutub nii öelda „hapumaks“ iga päevaga.

Need on siis väga üldistatult välja toodud tingimused. Reaalse lisaraha vajaduse, ja laenuraha võtmise korral tutvu hoolikalt huvipakkuvate laenufirmade täpsete reeglitega.

Kas väikelaenu taotlemine on kallis ja millal tohib võtta?

Oleme juba mitmeid kordi rääkinud sellest, et tarbimislaen on odavam, kui kiirlaen. Samas ei ole ta aga nii soodne, kui tagatisega laen. Kõige soodsamad laenuintressid (ja ka tihtipeale laenu lõplikud kulud) ongi just tagatislaenudel. Kuigi ka neis võivad olla üsna suured erinevused sõltudes tagatiseks antava vara liigist ja selle väärtusest. Kinnisvara puhul lausa ka sellest, mis Eestimaa piirkonnas ta asub.

Kuid intress ei ole ainus, mis määrab ära millised on soodsaimad väikelaenu pakkujad. Kindlasti tuleb sul arvestada, et laenuga kaasnevad sageli mitmed lisakulud. Väga harvad on need juhud, kui kogu kulu sinu jaoks ongi laenult makstav intress. Tavapärasem on aga see, kui kulude realt leiad info nii laenulepingu sõlmimise tasu kui ka laenu igakuise hooldustasu kohta.

Väikelaenu lepingu sõlmimise tasu

Väikelaenu lepingu sõlmimise tasu võetakse sageli maha kohe, kui laenu võtad ja see su pangakontole kantakse. Ehk siis näiteks võttes laenu 500 eurot ja lepingutasu on seejuures 50 eurot, kantakse sinu kontole raha 450 eurot.

Lepingutasu suuruse ja selle arvutamise korra on erinevad pakkujad määranud erinevalt. Mõne puhul on tegemist kindla summaga nagu on välja toodud ka eelnevas näites. Teistel võib olla see mingi protsent (nt 2 %) summast, mida laenuks saad. Viimasel juhul on sageli paika pandud ka miinimummäär, näiteks 30 eurot. Ehk siis, kui näitena tuues:  kui tavapärane oleks 2% laenatavast summast, kuid väikese laenu võtmise korral tuleks see madalam, kui 30 eurot, pead laenulepingu sõlmimise tasuna maksma ikkagi 30 eurot.

Igakuise hoolduse tasu

Laenulepingu hoolduse tasu lisatakse sinu igakuisele laenumaksele juurde. Näiteks, kui sinu laenumakse ühes kuus on 50 eurot ja hooldustasu 1 euro, pead sa iga kuu tasuma 51 euro suuruse tagasimakse.

Seega alati enne laenulepingu sõlmimist tutvu kindlasti lisaks intressi suurusele tekkida võivate kõrvalkuludega.

Millise juhul tohib väikelaenu võtta?

Üks külg on seadusega paika pandud reeglid, teine laenufirma poolt esitatavad nõuded laenu saamiseks. Kui kõigile neile vastad, võiks roheline tuli laenu võtmisele justkui avatud olla.

Kuid lisaks ametlikele ettekirjutistele ja reeglitele pead sa mõtlema ka sellele, millised kohustused kaasnevad sinule võetava laenuga. Iga laen on lisakoorem sinu rahakotile. Seega ei tohi neid võtta kergekäeliselt ja eelnevalt hoolikalt enda kulusid ja tulusid läbi kaaludes.

Ära võta ühtegi rahalist kohustust läbimõtlematult, sest selle tagasimaksmise raskuse korral tekivad veelgi suuremad väljaminekud. Sedasi pole aga harvad need juhud, kus nii öelda lumepall läheb veerema ja mässitakse end sisse suurtesse rahalistesse raskustesse, vara kaotusesse ning suisa eraisiku pankrotini välja.

Kui oled kahtleval seisukohal, tasub pikemalt konsulteerida laenuhalduriga või lausa finantsnõustajatega. Kindlasti ei ole väikelaenu võtmine mõistlik puhtalt emotsioonide ajel.

Kui kiiresti neid saab ja kas on võimalik raha saamine ka tagatiseta?

Väikelaenu võtmise soovi korral tuleb sul arvestada, et see ei käi nii kiiresti, kui kiirlaenu saamine. Seega, kui sul on lisaraha saamise vajadus maksimaalselt kiiresti, peaksid puhtalt kiirusele mõeldes kaaluma kiirlaenu võtmist. Kuid see vast on ka ainus asi, mille poolest väikelaen kiirlaenule alla jääb.

Rääkides aga väikelaenu laekumise kiirusest alates lepingu sõlmimisest kuni raha sinu pangakontole jõudmiseni, ei ole see aeg üle määra pikk. Ei ole väga ebatavaline isegi see, kui soovitud laenusumma jõuab sinu kontole lausa samal päeval. See eeldab muidugi seda, et sinu varasem ja praegune maksekäitumine on olnud eeskujulik.

Kuidas saada kiiresti väikelaenu?

Selleks, et väikelaenu saamise kiirus oleks maksimaalne, saad sa ka ise palju ära teha.

 1. Kõige esmane ja elementaarseim on taotluse esitamise täpsus. Ehk siis veendu, et oled ankeedis täitnud kõik vajalikud ja küsitud väljad. Siin kehtib isegi põhimõte, et pigem rohkem kui vähem. See väldib mitmete täpsustavate küsimuste esitamist laenuhalduri poolt ja sedasi siis ka laenulepingu sõlmimise venima hakkamist.
 2. Teiseks ole kindel, et edastasid koos taotlusega ka kõik nõutud dokumendid. Kindlasti soovitakse saada tõendit sinu regulaarsete sissetulekute laekumise kohta. Seega peab sul koos laenutaotlusega olema kohe kaasas ka vähemalt 6 kuu pangakonto väljavõte. Kuid vaata üle, kas on küsitud mingeid teisi täiendavaid dokumente nt dokumendi koopia või midagi muud sarnast.
 3. Kolmandaks loe hoolikalt läbi laenu saamise tingimustes see osa, mis räägib tagatise olemasolu vajalikkusest või veendu, et on võimalik väikelaen ilma tagatiseta saada. Üldjuhul on väikelaen tagatiseta, kuid sõltuvalt laenusumma suuruse soovist võib mõni krediidipakkuja soovida suuremate summade puhul siiski tagatise või käendaja olemasolu.

Tavapärane lihtne reegel on, et mida väiksem on soovitud laenusumma, seda kiirem on ka kogu laenu saamise protsess.

Väikelaen tagatiseta

Põgusalt märkisime ka eelmises punktis, et lisaraha on võimalus saada nii tagatiseta kui tagatisega. Väikelaen tagatiseta on üldiselt levinum. Põhjuseks see, et pakutavad laenusummad ei ole nii suured ja seega väike laen ei ole laenuandjale nii suur risk. Tagatiseta laenud jäävad üldjuhul maksimaalselt 5000 euro kanti või veidike enam.

Ehk siis võimalik tagasi maksmata jätmise oht nii öelda kompenseeritakse pisut kõrgema intressi näol võrreldes tagatisega laenu intressiga. Samas mõned tagatiseta väikelaenud võivad nõuda ka käendaja olemasolu.

Mõnel juhul võib märgata seda, et tagatise puudumise korral on kergitatud laenusaaja minimaalset vanust. Näiteks tagatise olemasolul on see 18 eluaastat, tagatiseta laenu soovi korral aga 20 või 21 aastat.

Kõike eelnevat lugedes võib tunduda, et tagatiseta laen ei ole üldse hea lahendus lisaraha soovi korral. Nii see päris ikkagi ei ole. Leidub mitmeid eeliseid tagatisega laenu ees:

Tagatiseta laenu plussid

 • Tagatiseta laenu taotlemine on kiirem, kui tagatisega laenu korral.
 • Tagatiseta laenu kasutamise otstarve ei ole määratud, saad kasutada täpselt selleks, milleks ise soovid – remondi kodu, reisi oma unistuste sihtkohta, paranda ootamatult töötamast lakanud autot jne. Küll aga ei ole soovitav laenu võtta uisa päisa näiteks lihtsalt mõne edeva nipsasjakese ostmise jaoks ajal, mil su reaalne rahaline võimekus seda ei võimalda.
 • Laenulepingu sõlmimise kulud on soodsamad.

Niisiis kokkuvõtvalt on tavapärane väikelaen ilma tagatiseta ja ei eelda sul auto ega kinnisvara pantimist. Piisab vaid oma sissetuleku tõestamisest. Maksimaalse võimaliku laenusumma suurus sõltub sinu varasemast maksekäitumisest (väikelaen maksehäirega ei ole võimalik), olemasolevatest rahalistest kohustustest ja sissetuleku suurusest.

Mis on väikelaenud eraisikutelt ehk ühisrahastus?

Ühisrahastuse puhul pärineb laenusumma teistelt inimestelt, mitte mõnelt laenufirmalt ja krediidiasutuselt. See on nii öelda kogukondlik laen või väikelaen eraisikult. Viimasest ka inglise keelne lühend P2P ehk peer-to-peer ehk inimeselt inimesele.

Oled vast kuulnud meedias üsna palju kära erinevate ühisrahastusplatvormide kohta ja pigem ikka negatiivset. Seega tekib küsimus, et kas laen ühisrahastuse teel on ikka turvaline?

Vastus on jah ja ei. Ühisrahastusplatvormile saavad konto teha kõik soovijad. Seejärel on sul võimalik valida, kui palju soovid oma raha teistele laenata ja seeläbi intressitulu teenida. Niisiis on see mugav ja üsna lihtne võimalus teenida veidi lisa sissetulekut muidu niisama hetkel seisva raha abil. Teadagi ei ole ju pangakontol seisva raha intressid juba ammu märkimist väärt suurusega.

Samuti saad sealt abi siis, kui parasjagu on endal vajadus täiendava rahasüsti järele. Nii on väikelaen eraisikult sinust mõne hiirekliki kaugusel ilma, et sa peaksid võõraste inimestega kohtuma ja ebamugavaid läbirääkimisi silmast silma tegema. Saad jääda üsnagi anonüümseks.

Nii nagu enamus asjadega siin elus, ei ole ka ühisrahastusplatvorm 100% turvaline. Kuid riske saad olulisemalt väiksemaks teha, kui kasutad ametlikke ja tuntuid platvorme. Väikelaen eraisikutelt on võimalik nii tagatisega kui tagatiseta. Levinuimaid tagatisi on siinkohal näiteks sinu auto. Teenusepakkujati see küll veidi erineb, kuid üldjuhul saad laenu võtta kuni 10 000 eurot maksimaalselt 10ks aastaks ja krediidi kulukuse määraga (KKM) 8 – 50%.

Väikelaenu pakkujad – kes on parimad pangad?

Tuntumad väikelaenu pakkujad on tõenäoliselt TfbankInbank ja ja Coop pank. Nad on paljude laenusoovijate nii öelda mällu sööbinud tänu oma usaldusväärsuse ja pikaajalise turul oleku. Uusi väikelaenu pakkujaid on aga turule tulnud veelgi. Samuti on selline laenutoode olemas  enamus suurpankade valikus.

Millised on pankade tingimused?

Nagu väiksemate laenupakkujate puhul, nii on ka suuremate pankade väikelaenu tingimused erinevad. Kõiki neid iseloomustab tagatisega laenudest kõrgem intress, lepingutasu olemasolu (levinuim on suurusjärk 1-2 % laenuga võetavast summast), laenusumma maksimaalselt 15 000 – 20 000 eurot ja laenuperiood kuni 72 kuud. Ja loomulikult on kõigi ettevõtete puhul laenu saamiseks nõutav regulaarse sissetuleku olemasolu. Vahe on vaid selle suuruses, mida minimaalselt näha tahetakse.

Nagu näed isegi, pangast võetava väikelaenu tingimused on väga sarnased väiksemate laenupakkujate poolt seatud nõuetele.

Kas võtta väikelaen pangast?

Seega võib tekkida küsimus, et kas mitte eelistada suurpankade poolt pakutavaid väikelaene? Äkki on need pisut turvalisemad? Nõuded ja reeglid on ju samad.

Jah, see on täiesti tavapärane ja õigustatud küsimus. Samas ei ole sul põhjust karta ka väiksemaid tegijaid. Laenude andmine on Eestis väga hästi reguleeritud. Seega peavad nad järgima rangeid reegleid ja tagama maksimaalse turvalisuse nii laenajale kui laenuandjale. Kõik krediidiasutused (ehk pangad) ja krediidiandjad, kes on saanud omale tegevusloa, kantakse vastavasse registrisse. Nii saad alati veenduda ja kontrollida, et kas see firma, kellelt laenu plaanid võtta, on usaldusväärne. Vastava nimekirja leiad Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Pangast väikelaenu võttes võid tavaliselt arvestada sellega, et laenu saamine võib võtta mõnevõrra kauem aega. Suuremate krediidiasutuste sisemised kontrollireeglid jms on sageli rangemad, kui kiir- ja väikelaene oma põhitegevusena pakkuvate laenufirmade puhul. Sedasi võid pangast saadud eitava vastuse korral soovitud lisaraha mõnelt väiksemalt laenupakkujalt siiski saada.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on vahe on väikelaenul ja tarbimislaenul?

Lühike vastus – neil ei ole vahet. Tegemist on sama laenutootega, lihtsalt erinevad teenusepakkujad nimetavad neid erinevalt. Nii võid kohata ka reisilaenu, palgalaenu ja mitmeid teisi. Sisu on neil aga kõigil üks – väike laen, mida antakse eraisikutele mitteärilisel eesmärgil isiklike kulude katmiseks.

Kui palju saab raha laenata?

Maksimaalsed laenusummad jäävad 10 000 – 15 000 euro kanti. Lõplik sulle võimaldatav laenusumma selgub aga peale sinu krediidikontrolli tegemist. Sellega vaadatakse regulaarse sissetuleku olemasolu ja suurust ning varasemat maksekäitumist ja olemasolevaid rahalisi kohustusi.

Millised on tingimused ja kui vanalt on võimalik saada?

Laenu taotlemiseks pead sa olema vähemalt 18 aastane.  Levinum on aga isegi see, et nõutav vanus on minimaalselt 20 või 22 eluaastat. Tähelepanu tasub pöörata ka maksimaalsele vanusele. Nii mõnigi laenuandja on sellegi paika pannud.
Kindlasti peab sul olema regulaarne sissetulek. Selle olemasolu tõestuseks küsitakse vähemalt 6 kuu panga väljavõtet. Ka Eesti pangakonto on vajalik.
Laenu saamiseks pead sa olema Eesti Vabariigi kodanik või omama siin alalist elukohta.

Kas väikelaen ilma konto väljavõtteta on võimalik?

Ei. Koos laenutaotlusega on sul vajalik esitada tõestus regulaarsetest sissetulekutest. Seega tuleb sul näidata oma konto väljavõtet, kus laekumised näha oleksid

Kas väikelaenud maksehäirega on võimalikud?

Ei. Laenu saamise tingimuseks on sul puuduvad maksehäireid. Samuti ei tohi olla sul muid makseraskusi.

Kas väikelaen ettevõttele on ka võimalik?

Väikelaen on mõeldud eraisikutele. Seega kahjuks juriidilised isikud seda oma kasutuseks võtta ei saa.

Kas väikelaenu saab ilma tagatiseta?

Jah. Üldjuhul ei nõuta sinult tagatise olemasolu.

Kui suur on intress?

Väikelaenu intressi suurused on erinevatel laenupakkujatel eri suurusega. Hästi üldistatuna algab see number 10st protsendist. Samas mõnevõrra olulisem, kui ainult intressi suurus, on krediidi kulukuse määr (KKM). See number annab sulle ülevaate kõigi laenuga kaasnevate kulude suurusest – lepingu sõlmimise tasu, kuuhaldustasud jms.

Kust võtta?

Väikelaenu pakuvad nii suured laenudele orienteeritud pangad, väiksemad laenukontorid kui ka ühisrahastusportaalid. Millist neist aga eelistada ja milline on sinu jaoks sobiv, seda on väga raske öelda. Seetõttu tutvu kindlasti võimalikult paljude väikelaenu pakkujatega. Uuri nende tingimusi, laenukulusid ja usaldusväärsust.
Kui soovid saada ülevaate kiirelt ja väiksema vaevaga, vaata kindlasti meie lehel olevat väikelaenu pakkujate võrdlust.

Seotud lehed